ااااااااا ( ایران کلیک ) اااااااااا

کد/ کلیپ/ برنامه/ بازی/ پیامک/ موبایل/ کامپیوتر/ همراه اول/ ایرانسل/ ترفندستان/ gprs/ sms

مستر كد و كدهاي ريست براي گوشيهاي چيني


user code: 1122, 3344, 1234, 5678   ====   کد کارخانه اي گوشي در هنگام ريست کردن آن از طريق منو
Factory mode: *#987#   ====  ريست کردن گوشي به حالت کارخانه اي
Restore factory settings: *#987*99#  ====  تنظيمات اصلي گوشي به حالت اوليه
LCD contrast: *#369#  ====  تنظيم نور صفحه نمايشگر و نوشته هاي آن
Software version: *#900# ====  نمايش نسخه نرم افزاري گوشي 


*#4960# send ----> info
*#3210# send ----> sp lock
*#2820# send ----> version
*73738# send ----> hardware reset
*#2220# send ----> reset to default
*#2634# send ----> unlock gprs settings
*#1110# send ----> special net unlock
*#8140# send ----> net lock
#4960*code# send ----> unlock
#4960*code*code # send ----> unlock
*#3727372# ------ > please wait for N21i.N22i.N221

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ساعت 6:37  توسط ابلیس  |