ااااااااا ( ایران کلیک ) اااااااااا

کد/ کلیپ/ برنامه/ بازی/ پیامک/ موبایل/ کامپیوتر/ همراه اول/ ایرانسل/ ترفندستان/ gprs/ sms

کد های مخفی آهنگ پیشواز ایرانسل

کد های مخفی آهنگ پیشواز ایرانسل

کد تغییر حالت پخش آهنگ پیشواز ایرانسل     #1*777*
کد مشاهده آلبوم آهنگهای پیشواز ایرانسل      #2*777*
کد مشاهده فهرست پیش فرض آهنگ پیشواز   #3*777*
کد برای خرید آهنگ پیشواز ایرانسل            #4*777*
کد برای حذف آهنگ پیشواز ایرانسل            #5*777*
کد برای جایگزینی وعوض کردن آهنگ         #6*777*
کد برای جستجوی آهنگ پیشواز ایرانسل        #7*777*
کد برای غیرفعال کردن موقت آهنگ پیشواز     #2*8*777*
کد برای فعال کردن مجدد آهنگ پیشواز          #1*8*777*

البته استفاده از پیام کوتاه برای انجام عملیات روی آهنگ پیشواز ساده تر و کم دردسرتر است .

برای مشاهده کدهای پیام کوتاه و نحوه استفاده از آنها کلیک کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ساعت 7:36  توسط ابلیس  |